ASANPOOSH WORK WEAR (Since 1980)

پوشاک


با شنیدن نام لباسکار، به طور معمول لباس هایی که برای کارهای سنگین و صنعتی پوشیده می شوند، در ذهن افراد تداعی می شود، اما حفظ ایمنی با پوشیدن لباس کار در محیط های صنعتی تنها یک وجه کاربرد لباس کار می باشد. شرکت های تولیدی لباسکار برای افراد شاغل در هر کاری، لباس متناسب با شرایط و محیط کار را عرضه می کنند تا در کنار افزایش بازدهی کاری، خستگی کارکنان نیز کاهش یابد.

اهمیت استفاده از لباس کار

مهم ترین عاملی که می تواند بر تصویر و عملکرد یک کارمند و کارگر تاثیر بگذارید، لباس کار است، بنابراین مهم است که در زمان کار چه در یک اداره چه در فضای آزاد و چه یک محیط صنعتی چه چیزی می پوشید. در سال های اخیر بسیاری از شرایط لباس کار در مجموعه های بزرگ و کوچک تغییر کرده به طوریکه راحتی کارکنان در حین انجام کار اهمیت بیشتری پیدا کرده و حتی بسیاری از شرکت ها کارمندان را در انتخاب لباسکار آزاد می گذارند. از سوی دیگر برخی شرکت ها برای کارکنانشان در محیط های کارگاهی و دفتری لباس کار های یک شکل تهیه می کنند که به نام یونیفرم شناخته می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده، لباسی که در زمان کار بر تن می کنید می تواند مستقیاً عملکرد کاریتان را بهبود بخشد؛ لباسکار راحت علاوه بر اینکه به شما آزادی عمل می دهد، می تواند اعتماد به نفس و در نتیجه بازده کاری شما را افزایش می دهد.

لباس کار همچنین می تواند بر درک همکاران، مشتریان و رقبای یک شرکت از کارکنان تاثیر داشته باشد، پوشیدن لباسکار توسط کارکنان، تصویری یکپارچه و حرفه ای از آنها بر جای خواهد گذاشت. لباس کار حرفه ای تنها برای افراد خاص یا مقام و شغل خاصی تعریف نشده و در هر محیطی کاری باید از انواع لباس کار صنعتی، اداری، نظامی و حتی لباس کار زمستانه استفاده کنید تا راحتی، ایمنی و بهبود کارایی را برایتان به ارمغان بیاورد.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید